(812) 309-78-59
(495) 223-46-76
DIN SPEC 1121:2010-02
Nanotechnologies - Terminology and definitions for nano-objects - Nanoparticle, nanofibre and nanoplate (ISO/TS 27687:2008); German version CEN ISO/TS 27687:2009
Nanotechnologien - Terminologie und Begriffe für Nanoobjekte - Nanopartikel, Nanofaser und Nanoplättchen (ISO/TS 27687:2008); Deutsche Fassung CEN ISO/TS 27687:2009
Действует
Печатное изданиеПечатная копияЭлектронный (pdf)
Разработчик:
Зарубежные/DIN