(812) 309-78-59
(495) 223-46-76
DIN EN 62714-2:2013-04
Engineering data exchange format for use in industrial automation systems engineering - AutomationML - Part 2: Role Libraries (IEC 65E/250/CD:2012)
Datenaustauschformat für Planungsdaten industrieller Automatisierungssysteme - AutomationML - Teil 2: Rollenbibliotheken (IEC 65E/250/CD:2012)
Отменен
Печатное изданиеПечатная копияЭлектронный (pdf)
218.68 € (включая НДС 20%)
Разработчик:
Зарубежные/DIN