(812) 309-78-59
(495) 223-46-76
DIN 267-5:1986-02
Fasteners; technical delivery conditions; acceptance inspection; modified version of ISO 3269, 1984 edition
Mechanische Verbindungselemente; Technische Lieferbedingungen; Annahmeprüfung; ISO 3269, Ausgabe 1984, modifiziert
8 стр.
Отменен
Печатное изданиеПечатная копияЭлектронный (pdf)
104.17 € (включая НДС 20%)