(812) 309-78-59
(495) 223-46-76
DIN 30675-2:1985-04
External corrosion protection of buried pipes; protection of ductile iron pipelines
Äußerer Korrosionsschutz von erdverlegten Rohrleitungen; Einsatzbereiche bei Rohrleitungen aus duktilem Gußeisen
4 стр.
Отменен
Печатное изданиеПечатная копияЭлектронный (pdf)
35.22 € (включая НДС 20%)